Hakkımda

EMDR ( Davranış Bilimleri Enstütüsü) SupervizyonTIBBİ HİPNOZ (Yeditepe Üniversitesi – Tıbbi Hipnoz Derneği) Supervizyon Adolesan Psikolojisi ( UNFPA- Sağlık Bakanlığı- UNİCEF) Supervizyon EFT (The Association for the Admancement of Meridian Therapies, EFT Masters) Üniversite sonrası Ulusal ve Uluslararası kapsamlı bir çok eğitimden geçmiş, 5 yılda 97000 adolesan’a adolesan ruh sağlığı konusunda seminerler vermiş (İçişleri Bakanlığı- Valilik – Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü- Devlet Hastanesi Başhekimliği vb.) mesleki anlamda takdir ve teşekkürlerle ödüllendirilmiştir. Adolesan ruh sağlığı konusunda çalışmaları devam etmekte, (Çocuk ve Ergen Psikolojisi) Mesleki (İnsan Kaynakları vb.) kongrelerde sunum yapmaktadır. Çocuk Psikolojisi, Performans Psikoterapileri, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Enurezis, Enkoprezis, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Atak,Evlilik Terapisi, Aile Terapisi alanlarında çalışmalar, İMGE isimli kitap çalışması yapmaktadır.Devlet Hastanesi Başhekim Yrd, Sağlık Müdürlüğü Akıl ve Ruh Hastalıkları Şube Müdürlüğü, Türk Psikologlar Derneği Temsilciliği görevleri yanı sıra halen Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde görev yapmaktadır.İngilizce (Orta) ve Arapça bilmektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER, SEMPOZYUM ve KONGRELER, SUNUMDA BULUNDUĞU BİLDİRİ, SEMİNER ve KONGRELER, ALDIĞI TAKDİR ve TEŞEKKÜRNAMELER
DBE – EMDR Eye Movement Desensitization And Reprocessing. – Ph.D.Francine SHAPIRO -2004
Davranış Bilimleri Enstitüsü. EMDR ile Performans Geliştirme. – Ph.D. David GRAND – 2005
Tıbbi Hipnoz Der.Psikoterapide Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir. – Prof. Dr. Peter BLOOM -2005
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı,UNICEF,UNFPA – Adolesan Sağlığı ve Gelişimi Eğitimi – Dr. Rıfat KÖSE – Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü – 2003
Güney Hipnoz Grubu – Katatimi ve Yönlendirilmiş İmgelem – Psikolog Dr. Tuncay ÖZER – 2006
Sağlık Bakanlığı,UNFPA,UNICEF,WHO,ICC – G.D.CSÜS Hizmetleri – Dr. Rüstem ZEYDAN (Müsteşar Yrd.)
Takdirname – Gaziantep Valiliği,Şehitkamil Kaymakamlığı – Psikolojik Hareket Faaliyetleri üzerine 2005
Teşekkürname – Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Bahadır BİLGİN’e – Prof Dr. M. Sait DEĞER TBMM (Milletvekili) 1999

Teşekkürname – Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü – Madde Bağımlılığı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı seminerlerine ilişkin – Dr. Y. Ziya YILDIRIM(İl Sağlık Müdürü)
Teşekkürname – Sağlık Bakanlığı , Devlet Hastanesi Başhekimliği – Üstün Gayret ve Çalışmalara ilişkin – Dr. Muhittin AKSOY (Başhekim)
Teşekkürname – Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Gelişimi – Seminere İlişkin – Ö.E. Koleji – 2004-2005
Teşekkürname – National Geografic Bilim ve Eğitim Kurumuna Katkı – 2001
The Association the Advancemed of Meridian Therapies – Emotional Freedom Techniques – (1) – Dr. Incı ERKIN Signature for AAMET – 2008 -1-
The Association the Advancemed of Meridian Therapies – Emotional Freedom Techniques – (2) – Dr. Incı ERKIN Signature for AAMET – 2008 -2-
13.Anadolu Psikiyatri Günleri – Doç.Dr. Haluk ÖZBAY – Doç.Dr. Hamdi TUTKUN – 2004
Türk Psikologlar Derneği – T. Psikolojisi ve Psikoteknik Değerlendirme,Uygulamalı Eğitim. Psikolog Dr. Yeşim YASAK (26)
Türk Psikologlar Derneği – WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğitimi – Prof. Dr. Nesrin Hisli ŞAHİN – Uzm.Psikolog. Aynur ŞAHİN – Uzm. Psikolog. Şeniz ÖZUSTA (40)
Türk Psikologlar Derneği – Varoluşçu Bilimsel Yaklaşımla İlgiliUygulamalar Uyg. Eğitim – Doç. Dr. İhsan DAĞ – Doç Dr. Gülden GÜVENÇ – Prof. Dr. Üstün DÖKMEN (4)

Yeditepe Üniversitesi,Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği – Panik Atakta Psikohipnoterapi – Dr. Tahir ÖZAKKAŞ 2005UNB – Eğitim 2004
Ulusal Hipnoz Kongresi – Dr. Tahir ÖZAKKAŞ (Bilim Komitesi Başkanı),Dt.Eşref MÜEZZİNOĞLU(Kongre Başkanı),Prof. Dr. Türker SANDALLI(Onursal Başkan)
Güney Hipnoz Grubu – Hipnoanestezi ve Ağrı – Dr. Ali Özden ÖZTÜRK – 2006
5. Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu – Prof.Dr. Erhan EKİNCİ, Dr. Asım GÜZELBEY
2. İnsan Yönetimi Kongresi – Mustafa YAVUZ, Murat BAKIM Ktl
2. İnsan Yönetimi Kongresi – Panelist
Grup Psikoterapileri Derneği – Sempozyum – Prof. Dr. Abdulkadir ÖZBEK(Onursal Başkan), Prof. Dr. Ayşen BAYKARA – 1998
Yeditepe Üniversitesi – Tıbbi Hipnoz Der. T. Bilgiler ve Pratik Uygulamalar – (1) – Dt. Ali MÜEZZİNOĞLU(Tıbbi Hipnoz Derneği Başkanı) , Prof. Dr. Türker SANDALLI (Yeditepe Üniversitesi – D. Hekimliği Dekanı) MAYIS 2003
Yeditepe Üniversitesi – Tıbbi Hipnoz Der. T. Bilgiler ve Pratik Uygulamalar – (2) – Dt. Ali MÜEZZİNOĞLU(Tıbbi Hipnoz Derneği Başkanı) , Prof. Dr. Türker SANDALLI (Yeditepe Üniversitesi – D. Hekimliği Dekanı) EKİM 2003
Yeditepe Üniversitesi D. ve Tıbbi Bilimler Bölümü.Tıbbi Hipnoz Der.Teorik Bilgiler.- (3) – Dr. Tahir ÖZAKKAŞTÖMER – English Courses
PA – Çocuk ve Ergen Ruhsağlığında Psikoterapötik Yaklaşımlar – Prof. Dr. Ayşen BAYKARA 2007
Ortadoğu Teknik Üniversitesi – Bildiri Sunumu – Sürekli Öğrenmek Genç Kalmayı Sağlar – 1995
Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Pedagojik Formasyon – Prof.Dr. Bilal DİNDAR – 1996
Türk Psikologlar Derneği – Empatik İletişim – Prof. Dr.İhsan DAĞ (Genel Başkan), Doç. Dr. Gülden GÜVENÇ (Eğt. Komisyon Başkanı), Prof. Dr. Üstün DÖKMEN (Eğitmen)
Türk Psikologlar Derneği , Sağlık Bakanlığı – Mesleki Yönlendirme Programı – Prof. Dr. Nail ŞAHİN (Genel Başkan) , Doç Dr. Melike SAYIL (Eğt. Komisyon Başkanı)
Klinik Uygulamalı Hipnoz Derneği, A.T. Hipnoz Derneği,Tıbbi Hipnoz Derneği, Yeditepe Üniversitesi – Cinsel İşlev Bozukluklarında Hipnoterapi – Dr. Tahir ÖZAKKAŞ (Bilim Komitesi Başkanı), Dt. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU (Kongre Başkanı), Prof.Dr. Türker SANDALLI (Onursal Başkan) 2005
PERYON – 1. İnsan Kaynakları Kongresi – Mustafa YAVUZ, Murat BAKIM – 2008
Bahçeşehir K. – Anne Babalığın Farkında Olmadığımız Yönleri – Doç. Psikolog Dr. Azmi VARAN – 2009
TACTUS – CERTİFİCATE – Hollanda – Madde Bağımlılığı Terapi Eğitimi – 2010 1 (1)
TACTUS – CERTİFİCATE – Hollanda – Madde Bağımlılığı Terapi Eğitimi – 2010 (2)
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitimi Adana 2011
Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği T.Psikoloji Sertifika Eğitimi 2011
Bağımlılık TACTUS SERTİFİKA – Türkiye – Terapi Eğitimi – 2011