Çocukluk Döneminde Depresyon

Çocukluk Dönemi Depresyonunun Belirtileri Aşağıdaki belirtiler çocukluk dönemi depresyonda görülebilmektedir. Asabiyet, çabuk öfkelenme, devamlı üzüntü ve umutsuzluk duygusu, sosyal olarak içe çekilme, sosyal ortamlardan uzaklaşma, iştah değişimleri (iştahta artma ya da azalma), uyku değişimleri (aşırı uyku hali ya da uykuya geçmede güçlük çekme, kabus görme), bir anda parlama, odaklanmada güçlük yaşama, yorgunluk hali, tedaviye yanıt…

[ Devam ]

Ebeveyn Tutumları

Ebeveynlerin (Anne baba) tutumu, anne ve babanın psikolojik eğilimleri doğrultusunda gelişen, onların bilinç dışı gereksinimlerini yansıtan davranışlardır. Anne baba tutumlarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar: Anne ve babanın kişilik özellikleri: Anne ve babanın ruh sağlıkları, davranış biçimleri, kendilerinin yetiştirilme tarzları çocuğu etkiler. Anne ve babanın yaşı: Anne ve baba ergenlik çağında evlenmişlerse olgunlaşmamışlığın getirdiği acemiliği…

[ Devam ]

Davranış Bozuklukları

Davranış Bozukluğu Nedir? Davranış bozukluğu kontrolsüz davranışları içermektedir. Bu davranışlar diğer kişilerin temel haklarını ve toplumsal normların ihlal edilmiş olduğu davranışları içerir. Bunlar genellikle kanunlar önünde suç sayılan tutum ve hareketleri içerir. Bu davranışların içinde saldırganlık, şiddet, yalan söyleme, mala zarar verme gibi hareketler bulunmaktadır. Bunların sıklığı, ciddiyeti çocukların ve ergenlerin sergilediği tutum ve davranışların…

[ Devam ]

Boşanma Süreci

Boşanmanın Psikolojisi Son yıllarda, boşanma oranlarının giderek arttığına; sadece rakamlarla değil, çevremizden de bire bir tanık oluyoruz. Dikkat çekici olarak, toplumda her bireyin; kendisi, bir arkadaşı veya akrabası boşanma sürecinden geçiyor. Boşanma süreci ve sürecin getirdiği değişiklikler, her aile üyesini farklı şekillerde etkiliyor. İstenmeyen ya da sert bir boşanma, bir yetişkini geride kalmış bir gelişim…

[ Devam ]

Aile Terapisi

Aile Terapisi Nedir? Aile terapisinde amaç doğrudan bireylerin ruhsal sorunlarının tedavisinde ziyade aile bireylerinin arasındaki ilişki, iletişim sorunlarını ele alınır ve buna odaklanılarak sorunlar çözümlenir. Aile ilişkilerinin düzenlenmesi çoğu zaman aile bireylerinin ruhsal sağlığını da pozitif etkiler, bunun sebebi aileler, üyeleri için genellikle en önemli destek noktası olduğu gibi en önemli stres kaynağı da olabilmektedir….

[ Devam ]

Panik Atak

Panik Atak Nedir? Panik atak ve kalp krizi semptomları birbirine benzemekle birlikte kalp krizi ile karıştırılmamalıdır. Bir insan hayatı boyunca bir veya birden fazla kez panik atak nöbeti geçirebilir veya kronik olarak bu problemle karşılaşabilir. Eğer bu kronik ataklar tedavi edilmezse, tekrar panik atak geçirme korkusu nedeniyle halka açık alanlardan ve/veya başka insanlardan uzak durmaya…

[ Devam ]

Obsesif Kompulsif Bozukluk – OKB

Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir? Belirgin bir probleme sebep olan, zamanınızın boşa harcanmasına yol açan, kişinin günlük işlerini, mesleki veya eğitimle ilgili işlevselliğini, genel toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozan bir ruh sağlığı problemidir. Obsesif Kompulsif Bozukluğun nedenleri nelerdir? Nedenleri üzerinde birkaç varsayım şöyledir: – Çocukluk Travmaları: Çocukluk çağı travmalarına  (örneğin, cinsel istismar) maruz…

[ Devam ]

Depresyon

Depresyon Nedir? Depresyon ciddi bir hastalıktır, kısa süre için üzgün veya mutsuz hissetmek değildir ve dünyada en sık görülen; en çok engellik yaratan hastalılardan birisidir. Belirtileri arasında; üzüntü veya boşluk hissi, aşırı ilgi kaybı, aşırı yeme veya yemek yememe, uyuyamamak, ya da fazla uyumak, aşırı yorgun hissetme, umutsuz, suçlu, ağrılar, kramp veya sindirim sorunları ile…

[ Devam ]

Fobi

Fobi Nedir? Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete duyar. Kişiler korkularının saçma olduğunun farkındadır, ancak korkularını mantıksal düşünerek engelleyemezler. Korkular fobik kişilerin günlük işlevlerinde bozulmaya neden olur. Fobiler toplumda sık görülür….

[ Devam ]