Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisinde amaç doğrudan bireylerin ruhsal sorunlarının tedavisinde ziyade aile bireylerinin arasındaki ilişki, iletişim sorunlarını ele alınır ve buna odaklanılarak sorunlar çözümlenir. Aile ilişkilerinin düzenlenmesi çoğu zaman aile bireylerinin ruhsal sağlığını da pozitif etkiler, bunun sebebi aileler, üyeleri için genellikle en önemli destek noktası olduğu gibi en önemli stres kaynağı da olabilmektedir.

Aile terapileri, aileyi bir bütün olarak ele alınır.

 

Aile Terapisi Hangi Durumlarda Yardımcı Olabilir?

  • Aile içi anlaşmazlıklarda
  • Ailevi krizlerde
  • Çocuklarla ilgili problemlerde
  • Aile fertlerinden birine diğerlerinin yardımcı olmak istedikleri durumlarda
  • Aile içinde sağlıklı bir iletişim için
  • Çocuklarda davranış bozuklukları görüldüğünde
  • Aile bireylerinin birisinde görülen madde bağımlılığı yada hastalık olduğunda
  • Çocuk doğmadan önce anneliğe ve babalığa hazırlık aşamasında

 

Aile Terapisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Aile terapisi, aile üyelerinin tümünün ya da birkaçının katılımı ile yürütülür. Terapi seanslarında aile bireyleri terapistle birlikte kendi ailelerinin işleyiş biçimini ele alır, tıkanıklık yaratan noktaları bulup alternatif çözümler üretmeye çalışırlar.

Aile terapisi sadece eşler arasındaki sorunlara odaklanan eş terapisi formatında yürütülebilir ya da örneğin sorun çocuklarla ilgili olduğunda çocukların da katıldığı seanslar yapılabilir. Terapiler ortalama on beş günlük aralarla birer saatlik sürede uygulanır. Aile terapileri gereğinde bireysel tedaviler ve ilaç tedavileri ile kombine olarak da sürdürülebilir.